Viêm cầu thận cấp theo Y học cổ truyền

Viêm cầu thận cấp theo Y học cổ truyền được cho là Lãnh thủy. Có 3 loại là Phong thủy, thạch thủy, úng thủy. Viêm cầu thận cấp theo y học cổ truyền cho rằng nguyên nhân là cảm nhiễm phải phong tà, thủy thấp, thấp nhiệt.

Dịch vụ trị liệu tại nhà
Dịch vụ trị liệu tại nhà

1.Bệnh danh:

Viêm cầu thận cấp theo Y học cổ truyền được cho là Lãnh thủy.

Có 3 loại là Phong thủy, thạch thủy, úng thủy.

viêm cầu thận cấp
  viêm cầu thận cấp

2.Nguyên nhân:

Viêm cầu thận cấp theo y học cổ truyền cho rằng nguyên nhân là cảm nhiễm phải phong tà, thủy thấp làm phế khí không thông điều thủy đạo, tỳ không vận hóa thủy thấp, thận không khí hoa được bàng quang gây ra thủy dịch bị ứ lại gây phù thũng.

3.Các thể lâm sàng và điều trị viêm cầu thận cấp theo y học cổ truyền

3.1. Thể Phong tà ( phong thủy)

Thường gặp viêm cầu thận cấp do lạnh, do viêm nhiễm.

 • Triệu chứng: phù mặt và nửa người trên, sau đó phù toàn thân, kèm theo : Sốt, gai rét, rêu lưỡi trắng dày, tiểu tiện ít, mạch phù.
 • Pháp điều trị: Tuyên phế, phát hãn, lợi niệu.
 • Phương: Việt tỳ thang gia giảm.
 • Châm cứu: Châm tả Ngoại quan, liệt khuyết, âm lăng tuyền, khí hải, túc tam lý, phục lưu, hợp cốc.

Châm 30p/lần liệu trình 10-15 ngày.

3.2. Thủy thấp:

Hay gặp viêm cầu thận bán cấp

 • Triệu chứng: Phù toàn thân, đái ít, sốt nhẹ, thân mình nặng nề, ngực tức, ăn kém, rêu lưỡi dày, mạch trầm hoãn hoặc đới sác.
 • Pháp điều trị: Thông dương lợi thấp
 • Phương: Ngũ linh tán
 • Châm cứu: Châm tả Ngoại quan, liệt khuyết, âm lăng tuyền, khí hải, túc tam lý, phục lưu, hợp cốc.

Châm 30p/lần liệu trình 10-15 ngày.

3.3. Thấp nhiệt:

Hay gặp viêm cầu thận cấp do mụn nhọt.

 • Triệu chứng: Phù toàn thân, nước tiểu đỏ ít, khát nước nhiều, da cơ viêm nhiễm sưng nóng đỏ đau, bụng đầy tức, khó thở, rêu lưỡi vàng, mạch hoạt sác.
 • Pháp điều trị: Thanh nhiệt giải đọc, trừ thấp, trục thủy.
 • Phương: Đạo xích tán gia giảm
 • Châm cứu: Thủy phân, Khúc trì, hợp cốc, tâm tiêu du, âm lăng tuyền, phục lưu.

Châm 30p/lần liệu trình 10-15 ngày.

 

Tham khảo:

 

 

 

Gọi ngay