LIỆT DÂY VII NGOẠI Biên THEO yhct

LIỆT DÂY VII NGOẠI BIÊN do nhiều nguyên nhân gây ra: Do lạnh, do viêm nhiễm, sang chấn sau mổ.

YHCT có tên là Khẩu nhãn oa tà , điều trị bằng phương pháp YHCT có kết quả cao.

NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ BỆNH SINH:

Liệt dây VII ngoại biên do phong hàn , phong nhiệt xâm nhập và huyết ứ ở các kinh Dương ở mặt làm cho sự lưu thông của kinh khí mất bình thường. Khí huyết không điều hòa, kinh cân thiếu dinh dưỡng không co lại được gây bệnh.

CÁC THỂ BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY VII NGOẠI BIÊN:

  1. LIỆT DÂY VII THỂ PHONG HÀN:
     + Triệu chứngLiệt dây VII ngoại biên thể phong hàn thường gặp sau khi gặp mưa, gió lạnh. Đột nhiên thấy: Miệng méo, mắt nhắm không kín, uống nước trào ra, không huýt sáo được,nhân trung lệch sang         bên lành, mất nếp nhăn trên trán, rãnh mũi má bên liệt mờ.Toàn thân sợ gió, sợ lạnh, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù,…

          + Cách điều trị: Khu phong tán hàn, thông kinh hoạt lạc.

          + Châm cứu: Châm tả, ôn châm hoặc cứu các huyệt Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương, Nhân trung, Hợp cốc,..

Mỗi ngày châm 1 lần từ 20-30p. Đợt điều trị 7-10 ngày. Chưa khỏi nghỉ 2-3 ngày rồi châm đợt tiếp kết hợp với xoa bóp, thủy châm.

Trị liệu tại nhà bằng Châm cứu điều trị liệt mặt
Châm cứu Liệt VII

     2. LIỆT DÂY VII THỂ PHONG NHIỆT:

           + Triệu chứng: Liệt dây VII ngoại biên thể phong nhiệt thường phát sau khi bị Viêm tai giữa cấp tính hoặc mạn tính, Zona thành ống tai. Thấy miệng méo, mắt nhắm không kín, uống nước trào ra, không huýt sáo được, nhân trung lệch sang bên lành, mất nếp nhăn trên trán, rãnh mũi má bên liệt mờ, toàn thân sợ gió, sợ nóng, có thể sốt, rêu lưỡi trắng dày, mạch phù sác,…

           + Cách điều trị: Khu phong, thanh nhiệt, thông kinh hoạt lạc.

           + Châm cứu: Châm tả các huyệt Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương, Nhân trung, Hợp cốc. Châm thêm Khúc trì, Nội             đình.

Mỗi ngày châm 1 lần từ 20-30p. Đợt điều trị 7-10 ngày. Chưa khỏi nghỉ 2-3 ngày rồi châm đợt tiếp kết hợp với xoa bóp, thủy châm.

Huyệt trên mặt
Các huyệt trên mặt châm cứu Liệt VII

3. LIỆT DÂY VII THỂ HUYẾT Ứ:

          + Triệu chứng: Liệt dây VII ngoại biên thể huyết ứ thấy miệng méo, mắt nhắm không kín, uống nước trào ra, không huýt sáo được, nhân trung lệch sang bên lành, mất nếp nhăn trên trán, rãnh mũi má bên liệt                mờ. Lưỡi có thể có điểm ứ huyết, mạch sáp,…

          + Cách điều trị: Hoạt huyết hóa ứ, thông kinh lạc.

          + Châm cứuChâm tả các huyệt Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương, Nhân trung, Hợp cốc. Châm thêm Huyết hải,                 Túc Tam lý, Cách du, Dương lăng tuyền.

Mỗi ngày châm 1 lần từ 20-30p. Đợt điều trị 7-10 ngày. Chưa khỏi nghỉ 2-3 ngày rồi châm đợt tiếp kết hợp với xoa bóp, thủy châm.

Dịch vụ trị liệu tại nhà
Dịch vụ trị liệu tại nhà

 

Gọi ngay